Lý do bạn cần Kaspersky VPN Secure Connection

Các mạng Wi-Fi công cộng có thể thiếu bảo mật, ví dụ, nếu một mạng Wi-Fi sử dụng một giao thức mã hóa có lỗ hổng bảo mật hoặc một mật khẩu yếu. Khi bạn mua trên Internet qua một mạng Wi-Fi không bảo mật, mật khẩu và các dữ liệu bí mật khác của bạn sẽ được truyền tải dưới dạng văn bản không mã hóa. Các tin tặc có thể đánh cắp dữ liệu bí mật của bạn, ví dụ như số thẻ ngân hàng của bạn và truy cập trái phép tiền của bạn.

Khi bạn kết nối với một mạng Wi-Fi, Kaspersky VPN Secure Connection sẽ kiểm tra tính bảo mật của mạng đó. Nếu mạng Wi-Fi không bảo mật, Kaspersky VPN Secure Connection sẽ nhắc bạn bật một kết nối bảo mật thông qua một máy chủ được chỉ định đặc biệt, được đặt tại khu vực mà bạn quy định. Khi một kết nối bảo mật được bật, dữ liệu từ một website sẽ được nhận trước bởi máy chủ được phân bổ. Sau đó, Kaspersky VPN Secure Connection sẽ gửi dữ liệu đến thiết bị của bạn thông qua một kết nối bảo mật, được mã hóa.

Kaspersky VPN Secure Connection có những ưu điểm sau:

Bạn cũng có thể sử dụng Kaspersky VPN Secure Connection cho các kiểu kết nối mạng khác, ví dụ như kết nối Internet cục bộ hoặc kết nối modem USB.

Ở chế độ mặc định, Kaspersky VPN Secure Connection sẽ không nhắc bạn bật một kết nối bảo mật nếu giao thức HTTPS được sử dụng để kết nối đến một website.

Việc thay đổi khu vực ảo của bạn khi truy cập các website ngân hàng, cửa hàng trực tuyến, mạng xã hội, trang tán gẫu và website thư điện tử có thể kích hoạt hệ thống chống lừa đảo. Các hệ thống chống lừa đảo có mục đích phân tích các giao dịch tài chính trực tuyến để tìm dấu hiệu của hoạt động lừa đảo.

Việc sử dụng Kaspersky VPN Secure Connection được quy định bởi luật pháp sở tại. Bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng phù hợp với mục đích dự kiến của ứng dụng và không vi phạm luật pháp địa phương.

Về đầu trang