Krok 1. Sprawdzanie dostępności nowszej wersji aplikacji

Przed rozpoczęciem instalacji Kreator instalacji sprawdzi, czy na serwerach aktualizacji Kaspersky znajduje się nowsza wersja Kaspersky VPN Secure Connection.

Jeżeli Kreator instalacji nie odnajdzie nowszej wersji aplikacji na serwerach aktualizacji Kaspersky, zostanie uruchomiona instalacja bieżącej wersji.

Jeżeli na serwerach aktualizacji Kaspersky znajduje się nowsza wersja Kaspersky VPN Secure Connection, zostanie wyświetlone pytanie o jej pobranie i zainstalowanie na komputerze.

W celu pobrania i zainstalowania nowej wersji aplikacji:

  1. Zaznacz pole Pobierz nową wersję podczas instalacji.
  2. Kliknij przycisk Kontynuuj.

Kreator instalacji skopiuje pliki pakietu instalacyjnego na komputer i uruchomi instalację nowej wersji.

Przejdź do góry