Krok 3. Przeglądanie treści Umowy licencyjnej

Ten krok Kreatora instalacji jest wyświetlany w niektórych wersjach językowych programu Kaspersky VPN Secure Connection podczas jego instalacji z pakietu instalacyjnego, pobranego z internetu.

Na tym etapie należy przeczytać Umowę licencyjną zawieraną między Tobą a Kaspersky.

Przeczytaj uważnie Umowę licencyjną i, w przypadku akceptacji wszystkich jej warunków, kliknij przycisk Akceptuję. Instalacja aplikacji będzie kontynuowana.

Jeżeli nie zaakceptujesz warunków Umowy licencyjnej, aplikacja nie zostanie zainstalowana.

W niektórych wersjach aplikacji, aby instalacja była kontynuowana, należy zaakceptować także warunki Polityki prywatności.

Przejdź do góry