Instalowanie aplikacji z poziomu wiersza poleceń

Kaspersky VPN Secure Connection może zostać zainstalowany z poziomu wiersza poleceń.

Pewne polecenia mogą zostać wykonane tylko z poziomu konta administratora.

Składnia wiersza poleceń:

<ścieżka dostępu do pliku pakietu instalacyjnego> [parameters]

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji oraz lista ustawień instalacji są dostępne na stronie działu pomocy technicznej.

Przejdź do góry