Kända problem – Mac

När du använder Kaspersky VPN kan du stöta på följande kända problem:

Det kan hända att du stöter på problem när du ansluter till vissa webbplatser via en VPN.

Vissa webbplatser och webbtjänster nekar åtkomst när du försöker ansluta till dem via VPN. Webbplatser och webbtjänster kan neka VPN-åtkomst av följande skäl:

Överst på sidan