Przyznaj niezbędne uprawnienia dla aplikacji Kaspersky Safe Kids

Program Kaspersky Safe Kids zostanie uruchomiony na Twoim komputerze od razu po instalacji. Aby od razu zabezpieczyć komputer Mac, aplikacja wyświetli monit o przyznanie niezbędnych uprawnień dla aplikacji Kaspersky Safe Kids w celu zapewnienia pełnej ochrony Twoich dzieci.

Więcej informacji o nadawanych uprawnieniach można uzyskać po kliknięciu .

Uwaga: Połączenie z internetem jest wymagane do przeprowadzenia podstawowej konfiguracji programu Kaspersky Safe Kids.

Uruchom Kaspersky Safe Kids po raz pierwszy na komputerze Mac działającym pod kontrolą systemu macOS 10.13, 10.14 lub 10.15

Uruchom aplikację Kaspersky Safe Kids po raz pierwszy na komputerze Mac działającym pod kontrolą systemu macOS 11.0

Przejdź do góry