Korzystanie z Touch ID i Face ID

Na urządzeniach obsługujących Touch ID lub Face ID, do uzyskania dostępu do aplikacji na urządzeniu rodzica możesz użyć Touch ID lub Face ID zamiast kodu dostępu.

Przed użyciem Face ID upewnij się, że dziecko nie może odblokować urządzenia przy użyciu Face ID i swojej twarzy.

W celu włączenia opcji uzyskiwania dostępu do aplikacji przy użyciu Touch ID lub Face ID:

  1. Na pasku nawigacyjnym Kaspersky Safe Kids dotknij Dodatkowe > Ustawienia aplikacji.

    Upewnij się, że ustawiłeś kod dostępu. Jeśli kod dostępu nie został ustawiony, dostęp przy użyciu Touch ID lub Face ID nie może zostać skonfigurowany.

  2. Użyj przełącznika Touch ID lub przełącznika Face ID.

Dostęp do aplikacji można uzyskać przy użyciu dowolnego czytnika Touch ID lub Face ID przechowywanego na urządzeniu.

Więcej informacji dotyczących konfiguracji i korzystania z Touch ID i Face ID można znaleźć na stronie wsparcia technicznego firmy Apple.

Korzystanie z czytnika Touch ID i Face ID w aplikacji na urządzeniach ze zmodyfikowanym oprogramowaniem wbudowanym (firmware) nie jest bezpieczne.

Jeśli zmienisz kod dostępu na urządzeniu rodzica, aby móc dalej korzystać z aplikacji na innym urządzeniu rodzica, będziesz musiał skonfigurować korzystanie z Touch ID lub Face ID z użyciem nowego kodu dostępu.

Przejdź do góry