Korzystanie z aplikacji na urządzeniu z systemem iOS

W tej sekcji

Instalowanie aplikacji

Konfigurowanie aplikacji do użycia przez rodzica

Konfigurowanie aplikacji dla dziecka

Odinstalowanie aplikacji z urządzenia rodzica

Odinstalowanie aplikacji z urządzenia dziecka

Aktualizowanie aplikacji

Interfejs aplikacji na urządzeniu rodzica

Uruchamianie i zatrzymywanie działania aplikacji

Korzystanie z kodu dostępu

Korzystanie z Touch ID i Face ID

Aktywowanie wersji premium aplikacji

Przeglądanie informacji o licencji

Przejdź do góry