Odinstalowanie aplikacji z urządzenia dziecka

W celu odinstalowania Kaspersky Safe Kids z urządzenia mobilnego dziecka:

  1. Uruchom Kaspersky Safe Kids na urządzeniu mobilnym dziecka.
  2. Dotknij Odinstaluj aplikację.

    Zostanie otwarty formularz do wprowadzenia danych uwierzytelniających konta My Kaspersky.

  3. Wprowadź dane uwierzytelniające konta My Kaspersky.
  4. Dotknij Odinstaluj aplikację.
  5. Potwierdź chęć usunięcia Kaspersky Safe Kids z urządzenia.

Spowoduje to rozpoczęcie procesu dezinstalacji Kaspersky Safe Kids z urządzenia.

Przejdź do góry