Konfigurowanie aplikacji dla dziecka

Po zainstalowaniu Kaspersky Safe Kids na urządzeniu mobilnym dziecka, musisz skonfigurować aplikację do użycia przez dziecko. Po skonfigurowaniu urządzenia dziecka, zostaną zastosowane ograniczenia wieku i inne ustawienia ochrony.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami.

Podczas konfigurowania Kaspersky Safe Kids instalujesz profil konfiguracji. Profil konfiguracyjny zawiera ustawienia niezbędne do ochrony Twojego dziecka.

Profil konfiguracji należy zainstalować ponownie, jeśli:

Jeśli skończysz konfigurowanie aplikacji i później zdecydujesz się na skonfigurowanie Kaspersky Safe Kids do użycia przez rodzica, musisz usunąć aplikację, a następnie zainstalować ją ponownie.

W celu skonfigurowania Kaspersky Safe Kids do użycia przez dziecko i włączenia ochrony:

 1. Uruchom Kaspersky Safe Kids na urządzeniu mobilnym dziecka.

  Zostanie otwarte okno powitalne Kaspersky Safe Kids.

 2. Sprawdź kluczowe działania aplikacji i dotknij Dalej.

  Zostanie otwarte okno zawierające warunki.

 3. Przeczytaj dokumenty prawne.
  • Jeśli zgadzasz się z treścią dokumentów, zaznacz odpowiednie pola.
  • Jeśli nie zgadzasz się z treścią dokumentów, zamknij aplikację i nie korzystaj z niej.
 4. Dotknij Potwierdź, jeśli zgadzasz się z treścią i warunkami dokumentów.
 5. Przyłącz urządzenie do My Kaspersky:
  • Jeżeli posiadasz konto w serwisie My Kaspersky, wykonaj poniższe działania:
   1. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające.
   2. Dotknij Zaloguj się.
  • Jeżeli nie posiadasz konta w serwisie My Kaspersky, wykonaj poniższe działania:
   1. Dotknij Nie posiadasz konta?.
   2. Przejdź przez kolejne kroki, aby utworzyć konto.

    Wiadomość zawierająca odnośnik do aktywacji konta zostanie wysłana na określony przez Ciebie adres e-mail. Dotknij odnośnik, aby potwierdzić rejestrację.

   3. Dotknij Dalej.

   Można również utworzyć nowe konto w My Kaspersky.

 6. Pojawi się Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych. Dotknij Pomiń.

  W trybie dziecka dane nie są przetwarzane w celach marketingowych.

 7. Określ, że to jest urządzenie dziecka.
 8. Wskaż dziecko, które używa tego urządzenia mobilnego:
  • Wybierz dziecko z listy dzieci.
  • Dodaj dziecko, jeśli na liście dzieci nie ma dziecka, które używa tego urządzenia mobilnego. Wykonaj następujące czynności:
   1. Dotknij Dodaj dziecko.
   2. Określ szczegóły dotyczące dziecka:
    • Imię dziecka. To imię będzie wyświetlane, gdy otrzymasz powiadomienia o aktywności dziecka.
    • Rok urodzenia dziecka. Wiek Twojego dziecka determinuje domyślne ustawienia, których Kaspersky Safe Kids używa do monitorowania urządzenia dziecka.
    • Zdjęcie dziecka.
   3. Dotknij Dodaj.

   Możesz także dodać szczegóły dziecka na My Kaspersky.

 9. Dotknij Kontynuuj i zezwól Kaspersky Safe Kids na dostęp do lokalizacji urządzenia.
 10. Zezwól Kaspersky Safe Kids na wysyłanie powiadomień.
 11. Zainstaluj profil konfiguracji. Wykonaj następujące czynności:
  1. Dotknij Kontynuuj, przejrzyj informacje o profilu konfiguracji i dotknij Zainstaluj profil.
  2. Dotknij Pozwól, aby otworzyć ustawienia urządzenia.
  3. Potwierdź chęć zainstalowania profilu konfiguracji, wybierając Zainstaluj.
  4. Przeczytaj ostrzeżenie z systemu i dotknij Zainstaluj.
  5. Potwierdź instalację.
  6. Dotknij Gotowe.
  7. Wróć do aplikacji.
 12. Dotknij Gotowe.

Program Kaspersky Safe Kids został skonfigurowany. Możesz przekazać urządzenie dziecku. Dziecko musi korzystać z Kaspersky Safe Kids zamiast z przeglądarki Safari, aby surfować w internecie.

Funkcjonalność systemu operacyjnego iOS umożliwia ukrycie powiadomień programu Kaspersky Safe Kids na urządzeniu dziecka za pomocą ustawień systemu operacyjnego.

Przejdź do góry