Odinstalowanie aplikacji z urządzenia dziecka

Przed odinstalowaniem Kaspersky Safe Kids należy usunąć profil konfiguracji Kaspersky Safe Kids. Aby usunąć profil konfiguracji, należy wprowadzić kod PIN Kaspersky Safe Kids. Kod można znaleźć w ustawieniach Kaspersky Safe Kids na urządzeniu mobilnym dziecka lub na My Kaspersky.

Jeśli nie usuniesz profilu konfiguracji, ograniczenia Kaspersky Safe Kids nie zostaną zniesione.

W celu sprawdzenia kodu PIN, niezbędnego do usunięcia profilu konfiguracji na urządzeniu mobilnym dziecka:

 1. Uruchom aplikację na urządzeniu mobilnym dziecka.
 2. Dotknij > O aplikacji > Jak odinstalować aplikację?.
 3. Wprowadź hasło do swojego konta My Kaspersky.

Instrukcja dezinstalacji Kaspersky Safe Kids z urządzenia mobilnego dziecka zostanie wyświetlona wraz z kodem służącym do odinstalowania profilu konfiguracji.

W celu odinstalowania profilu konfiguracji z urządzenia mobilnego dziecka:

 1. Na ekranie głównym dotknij Ustawienia > Ogólne > Profile.
 2. Wybierz profil Kaspersky Safe Kids.
 3. Dotknij Usuń.
 4. Wprowadź kod służący do usuwania pliku konfiguracyjnego.

Profil konfiguracji zostanie usunięty. Teraz możesz odinstalować aplikację Kaspersky Safe Kids.

W celu odinstalowania Kaspersky Safe Kids:

 1. Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj ikonę Kaspersky Safe Kids, aż ikona nie zacznie drżeć.
 2. Dotknij .
 3. Potwierdź chęć usunięcia aplikacji.
 4. Dotknij przycisk Ekran główny.

Po odinstalowaniu aplikacji, urządzenie mobilne zostanie usunięte z konta na My Kaspersky.

Przejdź do góry