Aktualizowanie aplikacji

Aktualizacja Kaspersky Safe Kids eliminuje błędy, dodaje nowe funkcje i udoskonala działanie już tych istniejących funkcji.

Jeśli aktualizujesz wersję premium Kaspersky Safe Kids, po aktualizacji będziesz dalej używał wersji premium.

Należy używać tej samej wersji Kaspersky Safe Kids na wszystkich urządzeniach mobilnych. Jeśli na urządzeniach będą zainstalowane różne wersje, Kaspersky Safe Kids może działać niepoprawnie. Kaspersky Safe Kids powinien być uaktualniony zarówno na urządzeniach mobilnych dzieci jak i rodziców.

Aby zaktualizować aplikację za pomocą App Store, urządzenie musi mieć aktywne połączenie z internetem.

Kaspersky Safe Kids można zaktualizować ręcznie lub skonfigurować automatyczne aktualizowanie. Dokładniejsze informacje o sposobie automatycznego aktualizowania aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS można znaleźć na stronie wsparcia technicznego firmy Apple.

W celu ręcznego zaktualizowania Kaspersky Safe Kids:

  1. Uruchom App Store na urządzeniu mobilnym.
  2. Dotknij Aktualizacje.

    Zostanie wyświetlona lista aplikacji zainstalowanych na Twoim urządzeniu mobilnym. Aplikacje, dla których są dostępne aktualizacje, są wyróżnione znacznikiem Aktualizuj.

  3. Wybierz Aktualizuj obok nazwy Kaspersky Safe Kids.
Przejdź do góry