Monitorowanie użycia urządzenia

Na urządzeniu Android należącym do rodzica:

Monitorowanie użycia urządzenia

Ograniczanie czasu korzystania z urządzenia według ilości godzin w ciągu dnia lub zgodnie z terminarzem

Zezwól na użycie aplikacji na zablokowanym urządzeniu

Przeglądanie raportów dotyczących korzystania z urządzenia

Na urządzeniu iOS należącym do rodzica:

Monitorowanie użycia urządzenia

Ograniczanie czasu korzystania z urządzenia według ilości godzin w ciągu dnia lub zgodnie z terminarzem

Zezwól na użycie aplikacji na zablokowanym urządzeniu

Przeglądanie raportów dotyczących korzystania z urządzenia

Przejdź do góry