Konfigurera inställningarna för programmets åtkomst till webbkameran

För att konfigurera inställningarna för programmets åtkomst till webbkameran

  1. Öppna programmets huvudfönster.
  2. Klicka på knappen Inställningar 2019.png i den nedre delen av fönstret.

    Fönstret Inställningar öppnas.

  3. I den högra delen av fönstret i avsnittet Skydd väljer du Webbkameraskydd.
  4. Konfigurera inställningarna för programåtkomst till din dators webbkamera:
    • Om du vill blockera alla program från att komma åt webbkameran, markerar du kryssrutan Blockera åtkomst till webbkameran för alla program.
    • För att få meddelanden när webbkameran används av ett program som har tillåtelse att göra det kryssar du i Visa meddelande när webbkameran används av ett program för vilket åtkomst till webbkamera är tillåten.
Överst på sidan