Begränsningar och varningar

Kaspersky Small Office Security har ett antal begränsningar som inte är avgörande för programmets drift.

Begränsningar kring uppgradering från en tidigare version av programmet

Programmet kan uppgraderas om följande versioner av Kaspersky Small Office Security installerats på din dator:

Vid uppdatering av Kaspersky Small Office Security 3, 4 eller 5 till en ny version är den gamla licensen inte alltid tillämplig. Detta beror på särskild licensiering i dessa programversioner. Vid uppdatering av Kaspersky Small Office Security 3 eller 4 till en ny version kommer också den nya versionen av Kaspersky Small Office Security att använda det nya programmets standardinställningar.

Uppgraderingar från Kaspersky Small Office Security innebär följande begränsningar och särskilda faktorer att ta hänsyn till:

Begränsningar av driften av vissa komponenter och automatisk bearbetning av filer

Infekterade filer och skadliga länkar bearbetas automatiskt enligt regler som skapats av Kaspersky Labs specialister. Du kan inte ändra dessa regler manuellt. Reglerna kan uppdateras vid en uppdatering av databaser och programmoduler. Reglerna för brandvägg, webbkameraskydd, Application Manager, Software Cleaner, Programkontroll, och tillförlitliga programlägen uppdateras också automatiskt.

Om en enhetssökning startas från Kaspersky Small Office Security Management Console-portalen, kommer filer att bearbetas automatiskt baserat på de regler som är specificerade i programmet. Filer som upptäckts på en enhet kan bearbetas automatiskt via en förfrågan från Kaspersky Small Office Security Management Console-portalen utan din bekräftelse, även om interaktivt skydd är aktiverat i programmet.

Särskilda faktorer att ta hänsyn till vid filbearbetning i interaktivt skyddsläge

Om en infekterad fil är del av en app från Windows Store så kommer appen i interaktivt skyddsläge att visa ett meddelande som uppmanar dig att ta bort den filen. Åtgärden Desinficera är inte tillgänglig.

Begränsningar för anslutning till Kaspersky Security Network

Under användningen kan programmet begära information från Kaspersky Security Network. Om det inte gick att hämta data från Kaspersky Security Network, tar programmet beslut baserat på lokala antivirusdatabaser.

Begränsningar av Systemövervakarens funktionalitet

Skydd mot krypterare (skadlig programvara som krypterar användarfiler) har följande begränsningar:

Begränsningar för Krypterad anslutningssökning

På grund av tekniska begränsningar vid tillämpningen av sökalgoritmer, stöder genomsökning av krypterade anslutningar inte vissa tillägg av TLS 1.0-protokollet och senare versioner (särskilt NPN och ALPN). Anslutningar via dessa protokoll kan begränsas. Webbläsare med stöd för SPDY-protokoll använder HTTP över TLS-protokollet i stället för SPDY även om servern som anslutningen upprättas mot stöder SPDY. Detta påverkar inte säkerhetsnivån. Om servern endast stödjer SPDY protokoll och det är omöjligt att upprätta anslutningen via HTTPS-protokollet, övervakar programmet inte anslutningen.

Kaspersky Small Office Security stöder inte behandling av HTTPS/2-proxytrafik. Programmet behandlar inte proxytrafik som överförs via tillägg för HTTP/2-protokoll.

Kaspersky Small Office Security förhindrar datautbyte via QUIC-protokollet. Webbläsare använder ett standardiserat transportprotokoll (TLS eller SSL) oavsett om stöd för QUIC-protokollet är aktiverat i webbläsaren eller inte.

Kaspersky Small Office Security övervakar bara en skyddad anslutning som den kan dekryptera. Programmet övervakar inte anslutningar som läggs till i undantagslistan (I fönstret Nätverksinställningar klickar du på länken Webbplatser).

Följande komponenter utför genomsökning och dekryptering av krypterad trafik som standard:

Kaspersky Small Office Security dekrypterar krypterad trafik medan användaren använder webbläsaren Google Chrome om tillägget Kaspersky Protection är inaktiverad på denna webbläsare.

Kaspersky Small Office Security övervakar inte datatrafiken om webbläsaren laddar en webbsida eller delar av en webbsida från en lokal cache istället för Internet.

Begränsningar för sökningsundantag av krypterade anslutningar

När krypterade anslutningar med webbplatser som har lagts till som undantag genomsöks kan vissa komponenter såsom Skydd mot webbannonser, URL-rådgivare och Privat surfning fortsätta att genomsöka krypterade anslutningar. Safe Money, webbpolicyhantering och webb-antiviruskomponenter genomsöker inte webbplatser som har lagts till som undantag.

Begränsningar för skräppostskydd

Skräppostskydd kan konfigureras genom att redigera komponentens konfigurationsfil.

Begränsningar för Säkerhetskopiering och återställning

Följande begränsningar gäller Säkerhetskopiering och återställning:

Begränsningar av datakrypteringens funktionalitet

När ett datavalv skapas i filsystemet FAT32, får storleken på datavalvet på enheten inte överskrida 4 GB.

Detaljer för genomsökning av kernel-minne för rootkits vid användning av den skyddade webbläsaren

När en icke-betrodd modul upptäcks vid användning av den skyddade webbläsaren, öppnas en ny flik med ett meddelande om upptäckt av skadlig programvara. Om detta händer är du rekommenderad att avsluta webbläsaren och köra en fullständig sökning på datorn.

Detaljer om dataskydd för Urklipp

Kaspersky Small Office Security ger ett program åtkomst till Urklipp i följande fall:

Detaljerna för infekterad fil som bearbetas av programkomponenterna

Som standard kan programmet ta bort infekterade filer som inte kan desinficeras. Borttagning som standard kan utföras under filbearbetning av komponenter som Program kontroll, E-post Anti-virus, File Anti-Virus, under sökuppgifter, och när Systemövervakaren upptäcker programs skadliga aktiviteter.

Begränsningar som gäller för vissa komponenter vid programinstallation tillsammans med Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints

Följande Kaspersky Small Office Security-komponenter begränsas i den skyddade webbläsaren om programmet är installerat tillsammans med Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints:

Varning om förändringar i IM anti-virus och webbpolicyhanteringens funktionalitet

Från och med 4 års version av Kaspersky Small Office Security, kollar komponenten Snabbmeddelandeskydd inte meddelanden överförda via IRC-protokollet.

Snabbmeddelandeskydd stöder endast följande ICQ-versioner: ICQ 8 - ICQ 8.3. Senare versioner stöds inte.

Snabbmeddelandeskydd har endast stöd för Mail.Ru Agent-versioner äldre än 10.

Från och med 4 års version av Kaspersky Small Office Security, kontrollerar komponenten Webb-policy hantering inte meddelanden via snabbmeddelandeklienter.

Detaljer för processen automatisk körning

Processen Autokör sparar loggar med resultaten av dess aktivitet. Data som loggats i text, sparas med namnet "kl - autorun - <datum><tid>.log". Visa data genom att öppna fönstret Kör (kommandot Kör under Windows XP), och sedan, i fältet Öppna, skriva in %TEMP% och klicka på OK.

Alla spårningsfiler sparas på samma ställe som installationsfilerna som laddades ner under driften av autokör processen. Data lagras tillfälligt under hela driften av autorun processen och tas bort permanent när processen avslutas. Data skickas inte någonstans.

Kaspersky Small Office Security-begränsningar för Microsoft Windows 10 RS4 med läget Enhetsvakt aktiverat:

Drift av följande funktioner är delvis begränsad:

Om UMCI-läget är aktiverat i Windows, upptäcker Kaspersky Small Office Security inte skärmlåsning.

Om loggning av händelser i Windows händelselogg som är relaterade till Licensavtalet för slutanvändare och Kaspersky Security Network

Händelser som inbegriper att acceptera och avböja villkoren i Licensavtalet för slutanvändare, och också att acceptera och avböja deltagande i Kaspersky Security Network, registreras i Windows händelselogg.

Begränsningar för rykteskontroller för lokala adresser i Kaspersky Security Network

Länkar till lokala resurser genomsöks inte i Kaspersky Security Network.

Varning om program som samlar in information

Om ett program som samlar in information och skickar det för att behandlas installeras på din dator, kan Kaspersky Small Office Security klassificera det som skadlig programvara. För att undvika detta kan du utesluta att programmet avläses genom att konfigurera Kaspersky Small Office Security såsom beskrivs i det här dokumentet.

Varning om skapandet av en programinstallationsrapport

En installationsrapport skapas när programmet installeras på datorn. Om programinstallationen slutfördes med ett fel, sparas en installationsrapport som du kan skicka till Kaspersky Labs tekniska support. Du kan visa innehållet i installationsrapporten genom att klicka på länken i programfönstret. Om programmet installeras utan problem, raderas installationsrapporten omedelbart från datorn.

Begränsningar för kontroll av webbkamera i operativsystemet Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1)

Efter installationen av programmet i operativsystemet Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1) är kontrollen över webbkamerans åtkomst inte garanterad tills efter datorn har startats om.

Begränsning av online backup och återställning av data från säkerhetskopior

Du kan köra en säkerhetskopieringsuppgift i Kaspersky Small Office Security och en återställning av data i Kaspersky Restore Utility samtidigt på samma dator.

Brandväggsbegränsningar

Brandväggen kontrollerar inte lokala anslutningar som har installerats av kontrollerade program.

Begränsningar av webbläsaren Microsoft Edge i läget Skyddad webbläsare

Om Microsoft Edge inte kan byta till läget Skyddad webbläsare startar Kaspersky Small Office Security en annan webbläsare som är installerad på din dator i detta läge. Programmet startar en annan webbläsare i följande fall:

Begränsningar av programkontroll

Om VeraCrypt har installerats på datorn kan det hända att Kaspersky Small Office Security avslutas när du jobbar med komponenten Programkontroll. Uppgradera VeraCrypt till version 1.19 eller senare för att lösa problemet.

Begränsningar när programmet startas för första gången efter uppgradering från Microsoft Windows 7 till Microsoft Windows 10

Om du har uppgraderat Microsoft Windows 7 till Microsoft Windows 8/8.1 eller Microsoft Windows 10/RS1/RS2/RS3, har Kaspersky Small Office Security följande begränsningar när du startar det för första gången:

Varning om fel som anpassar programdrivrutiner när du uppgraderar operativsystemet från Windows 7 till Windows 10

Uppgradering av Windows 7 till Windows 10 kan leda till ett fel som anpassar drivrutinerna till Kaspersky Small Office Security. Drivrutiner anpassas i bakgrunden, vilket innebär att du inte får meddelanden om dess förlopp.

Om det uppstår ett fel vid anpassning av drivrutinerna kommer du inte att kunna använda följande funktioner i programmet:

Du kan använda följande metoder för att åtgärda problemet:

Begränsningar på genomsökning av trafik skickad över HTTPS i Mozilla Firefox

I Mozilla Firefox 58 x och senare versioner, genomsöker programmet ej trafik som skickas över HTTPS-protokollet om webbläsarens inställningar skyddas av ett huvudlösenord. När ett huvudlösenord upptäcks i webbläsaren kommer programmet visa ett meddelande som innehåller en länk till en artikel i Kunskapsbasen. Artikeln innehåller instruktioner om hur du kan lösa detta problem.

Om HTTPS-trafiken inte övervakas kommer driften för följande komponenter begränsas:

Begränsningar av tillägget Kaspersky Protection i Google Chrome och Mozilla Firefox

Tillägget Kaspersky Protection fungerar inte i Google Chrome och Mozilla Firefox om Malwarebytes för Windows är installerat på din dator.

Överst på sidan