Używanie Zarządzania profilami sieciowymi

Zarządzanie profilami sieciowymi pozwala na monitorowanie czynności, które użytkownicy wykonują na komputerze lokalnym i w sieci. Zarządzanie profilami sieciowymi umożliwia ograniczanie dostępu do zasobów internetu i aplikacji oraz przeglądanie raportów dotyczących aktywności użytkowników.

Użytkownicy internetu napotykają wiele zagrożeń:

Zarządzanie profilami sieciowymi zmniejsza potencjalne ryzyko związane z korzystaniem z komputera i internetu. Do tego celu dostępne są następujące funkcje:

Możesz skonfigurować funkcje Zarządzania profilami sieciowymi dla każdego konta użytkownika oddzielnie. Jeśli użytkownik używa dwóch kont, na przykład, lokalnego konta systemu operacyjnego oraz konta użytkownika Microsoft, ustawienia Zarządzania profilami sieciowymi powinny zostać skonfigurowane dla konta użytkownika Microsoft.

Możesz również wyświetlić raporty Zarządzania profilami sieciowymi dotyczące aktywności monitorowanych użytkowników.

W przypadku zmiany strefy czasowej lub po przełączeniu na i z czasu letniego, dla korzystania z komputera i internetu oraz dla uruchamiania gier i aplikacji stosowane są następujące reguły:

Zarządzanie profilami sieciowymi nie są dostępne, jeśli Kaspersky Small Office Security jest zainstalowany na serwerze plików.

Przejdź do góry