Uruchamianie aktualizacji baz danych i modułów aplikacji

W celu uruchomienia aktualizacji baz danych i modułów aplikacji:

  1. Otwórz okno główne aplikacji i kliknij przycisk Aktualizacja baz.

    Zostanie otwarte okno Aktualizacja baz.

  2. W oknie Aktualizacja baz kliknij przycisk Aktualizuj.

Przejdź do góry