Thông tin về tài khoản trên Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security

Để đăng nhập vào website Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security cũng như sử dụng website này và một số ứng dụng nhất định của Kaspersky, bạn cần một tài khoản.

Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể tạo nó trên website hoặc trong phần Bảng điều khiển Quản lý.

Khi tạo một tài khoản, bạn phải nhập một địa chỉ email hợp lệ và thiết lập một mật khẫu. Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự, một số, một chữ hoa và một chữ thường. Không được sử dụng dấu cách.

Nếu mật khẫu quá yếu hoặc phổ biến, tài khoản sẽ không được tạo.

Sau khi tài khoản đã được tạo, bạn sẽ nhận một thư điện tử chứa liên kết để kích hoạt tài khoản của mình.

Vui lòng kích hoạt tài khoản của bạn sử dụng liên kết trong email.

Về đầu trang