Kích hoạt ứng dụng

Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ được bắt đầu khi khởi chạy lần đầu Kaspersky Small Office Security.

Tính năng quản lý từ xa giấy phép và bảo vệ các thiết bị được kết nối sẽ chỉ trở nên khả dụng sau khi bạn đã tạo tài khoản quản lý hoặc quản trị viên tổ chức trên Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security. Sau khi tạo tài khoản, đăng ký giấy phép Kaspersky Small Office Security của bạn trên Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security.

Kích hoạt là một quá trình đưa vào hoạt động một phiên bản đầy đủ chức năng của các ứng dụng cho một thời gian nhất định.

Các tùy chọn sau đây để kích hoạt Kaspersky Small Office Security:

Bạn cần kết nối Internet để kích hoạt ứng dụng.

Trong quá trình kích hoạt ứng dụng, bạn có thể phải đăng ký trên Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security.

Về đầu trang