Cách tìm kiếm lỗ hổng bảo mật trong các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn

Các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn có thể chứa các lỗ hổng bảo mật có thể bị khai thác bởi phần mềm độc hại. Việc quét máy tính của bạn sẽ giúp tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật này và ngăn máy tính không bị nhiễm virus.

Để bắt đầu quét lỗ hỏng bảo mật:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Ở phần dưới của cửa sổ chính, nhấn nút Công cụ khác.

    Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

  3. Chuyển đến mục Quản lý ứng dụng.
  4. Nhấn vào liên kết Quét lỗ hổng bảo mật để mở cửa sổ Quét lỗ hổng bảo mật.
  5. Trong cửa sổ Quét lỗ hổng bảo mật, bấm vào nút Bắt đầu quét.

Kaspersky Small Office Security bắt đầu quét lỗ hỏng bảo mật trên máy tính.

Kể từ Kaspersky Small Office Security 8, tính năng quét lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành không còn được kèm theo ứng dụng. Nếu bạn muốn quét các lỗ hổng của hệ điều hành, bạn có thể quay lại phiên bản trước của ứng dụng.

Về đầu trang