Làm thế nào để xem báo cáo hoạt động ứng dụng

Kaspersky Small Office Security duy trì báo cáo hoạt động cho mỗi thành phần bảo vệ. Sử dụng một báo cáo, bạn có thể có được thông tin thống kê về hoạt động của ứng dụng (ví dụ, có bao nhiêu đối tượng nguy hiểm đă được phát hiện và vô hiệu hóa trong một khoảng thời gian quy định, bao nhiêu lần các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng đã được cập nhật trong thời gian này, có bao nhiêu thư rác đã được phát hiện, v.v... và v.v...).

Để xem báo cáo hoạt động ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Ở phần dưới của cửa sổ chính, nhấn nút Công cụ khác.

    Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

  3. Trong cửa sổ Công cụ, nhấn vào liên kết Báo cáo để chuyển đến cửa sổ Báo cáo.

    Cửa sổ Báo cáo sẽ hiển thị dữ liệu dưới dạng một bảng. Để xem báo cáo một cách thuận tiện, bạn có thể chọn các tùy chọn lọc khác nhau.

Về đầu trang