Làm thế nào để thay đổi thiết lập An toàn giao dịch tài chính

Để thiết lập An toàn giao dịch tài chính:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Chọn mục Bảo vệ.
 4. Chọn thành phần An toàn giao dịch tài chính.

  Hiện ra cửa sổ thiết lập An toàn giao dịch tài chính.

 5. Bật chế độ An toàn giao dịch tài chính bằng cách nhấn vào công tắt ở phía trên cửa sổ.
 6. Trong mục Khi truy cập lần đầu vào các website ngân hàng và hệ thống thanh toán, lựa chọn hành động mà ứng dụng sẽ thực hiện khi bạn truy cập vào website ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán lần đầu tiên trong trình duyệt:
  • Lựa chọn Chạy trình duyệt được bảo vệ nếu bạn muốn ứng dụng mở website trong Trình duyệt được bảo vệ.
  • Hãy chọn Hỏi người dùng nếu bạn muốn ứng dụng hỏi xem liệu bạn muốn mở website trong Trình duyệt được bảo vệ hay không khi truy cập website này.
  • Lựa chọn Không chạy trình duyệt được bảo vệ nếu bạn không muốn ứng dụng mở website trong Trình duyệt được bảo vệ.
 7. Trong mục Bổ sung, mở danh sách thả xuống Để tiếp tục đến các website từ cửa sổ An toàn giao dịch tài chính, hãy sử dụng và chọn trình duyệt mà ứng dụng sẽ khởi chạy trong chế độ Trình duyệt được bảo vệ khi bạn truy cập một website ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán từ cửa sổ An toàn giao dịch tài chính.

  Bạn có thể lựa chọn một trong các trình duyệt được cài đặt trên máy tính hoặc sử dụng trình duyệt mặc định của hệ điều hành.

Về đầu trang