Informacje o ochronie urządzenia z poziomu konta

Możesz zdalnie zarządzać ochroną podłączonych urządzeń z poziomu swojego konta, wysyłając polecenia do aplikacji Kaspersky na urządzeniach. Na przykład, możesz:

Zdalne zarządzanie urządzeniem jest dostępne, gdy urządzenie jest online, a podłączona aplikacja Kaspersky jest uruchomiona. Jeśli polecenia są wysyłane na urządzenia offline, informacje o poleceniach są przechowywane przez 7 dni. Jeśli w tym czasie urządzenie nie nawiąże połączenia z internetem, polecenia zostaną anulowane. Podczas skanowania urządzenia, obiekty są przetwarzane automatycznie w oparciu o reguły automatycznego przetwarzania, określone w aplikacji na urządzeniu.

Zobacz również

Podłączanie urządzenia do konta

Uruchamianie szybkiego skanowania

Uruchamianie pełnego skanowania

Aktualizowanie baz danych aplikacji

Co zrobić w przypadku, gdy urządzenie mobilne zostało zagubione lub skradzione?

Przejdź do góry