Sprawdzanie bezpieczeństwa strony internetowej

Kaspersky Total Security umożliwia sprawdzenie bezpieczeństwa strony internetowej przed kliknięciem odsyłacza. Strony internetowe są sprawdzane przy użyciu Filtr adresów internetowych.

Filtr adresów internetowych nie jest dostępny w przeglądarce Microsoft Internet Explorer (w wersji 10 i 11) zgodnej z nową stylistyką interfejsu systemu Windows.

Filtr adresów internetowych sprawdza odnośniki na stronach internetowych otwieranych w przeglądarkach: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla Firefox. Kaspersky Total Security wyświetla obok sprawdzonego odnośnika jedną z następujących ikon:

Bezpieczna strona internetowa – jeżeli strona internetowa otwierana poprzez kliknięcie odnośnika jest bezpieczna według Kaspersky Lab

Bezpieczna strona internetowa – jeżeli nie ma informacji o stanie bezpieczeństwa strony internetowej otwieranej poprzez kliknięcie odnośnika

wtb_orange.png – jeżeli strona internetowa otwierana poprzez kliknięcie odnośnika może zostać wykorzystana przez cyberprzestępców do uszkodzenia komputera lub dysku według Kaspersky Lab

Bezpieczna strona internetowa – jeżeli strona internetowa otwierana poprzez kliknięcie odnośnika jest niebezpieczna według Kaspersky Lab

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o odnośniku, najedź wskaźnikiem myszy na odpowiednią ikonę.

Domyślnie Kaspersky Total Security sprawdza odnośniki tylko w wynikach wyszukiwania. Możesz włączyć sprawdzanie odnośników na każdej stronie internetowej.

W celu włączenia sprawdzania odnośników na stronach internetowych:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

  Zostanie otwarte okno Ustawienia.

 3. W sekcji Ochrona wybierz podsekcję Ochrona WWW.

  Okno będzie wyświetlać ustawienia modułu Ochrona WWW.

 4. Kliknij odnośnik Ustawienia zaawansowane znajdujący się w dolnej części okna. Zostanie otwarte okno z ustawieniami zaawansowanymi modułu Ochrona WWW.
 5. W sekcji Filtr adresów internetowych zaznacz pole Sprawdzaj adresy internetowe.
 6. Jeśli chcesz, aby Kaspersky Total Security sprawdzał zawartość wszystkich stron internetowych, zaznacz opcję Wszystkie strony internetowe za wyjątkiem określonych.
 7. Jeżeli jest to konieczne, w oknie Wykluczenia określ strony internetowe, którym ufasz. Otwórz to okno, klikając odnośnik Zarządzaj wykluczeniami. Kaspersky Total Security nie przeskanuje zawartości określonych stron internetowych.
 8. Jeśli chcesz, aby Kaspersky Total Security sprawdzał zawartość tylko określonych stron internetowych:
  1. Wybierz Tylko określone strony internetowe.
  2. Kliknięcie odnośnika Konfiguruj sprawdzane strony internetowe otwiera okno Sprawdzane strony internetowe.
  3. Kliknij przycisk Dodaj.
  4. Wprowadź adres strony internetowej, której zawartość chcesz sprawdzać.
  5. Wybierz stan sprawdzania strony (jeśli stan jest Aktywny, Kaspersky Total Security sprawdza zawartość strony).
  6. Kliknij przycisk Dodaj.

   Określona strona pojawi się na liście, w oknie Sprawdzane strony internetowe. Kaspersky Total Security będzie sprawdzać adresy internetowe na tej stronie.

 9. W celu skonfigurowania zaawansowanych ustawień sprawdzania adresów internetowych, w oknie Zaawansowane ustawienia Ochrony WWW, w sekcji Filtr adresów internetowych kliknij odnośnik Konfiguruj Filtr adresów internetowych. Zostanie otwarte okno Filtr adresów internetowych.
 10. Jeśli chcesz, aby Kaspersky Total Security informował o bezpieczeństwie odnośników na wszystkich stronach internetowych, w sekcji Sprawdzane adresy wybierz Wszystkie adresy internetowe.
 11. Jeśli chcesz, aby Kaspersky Total Security wyświetlał informacje dotyczące przynależności odnośnika do określonej kategorii zawartości strony internetowej (na przykład Wulgaryzmy, nieprzyzwoitości):
  1. Zaznacz pole Pokaż informacje o kategoriach zawartości strony.
  2. Zaznacz pola obok kategorii zawartości stron internetowych, o których informacje powinny być wyświetlane w komentarzach.

Kaspersky Total Security sprawdza odnośniki na określonych stronach internetowych i wyświetla informacje dotyczące kategorii odnośników zgodnie z bieżącymi ustawieniami.

Przejdź do góry