Informacje o bezpiecznym połączeniu z sieciami Wi-Fi

Publiczne sieci Wi-Fi mogą nie być bezpieczne, na przykład, gdy sieć Wi-Fi używa protokołu szyfrowania zawierającego luki słabego hasła. Jeśli dokonujesz zakupów w internecie, korzystając z niechronionych sieci Wi-Fi, Twoje hasła i inne poufne dane zostają przesłane w postaci niezaszyfrowanej. Cyberprzestępcy mogą przechwycić te dane i poznać numer Twojej karty płatniczej, a także uzyskać dostęp do Twoich pieniędzy.

Podczas nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi aplikacja sprawdza tę sieć. Jeśli sieć Wi-Fi będzie niezabezpieczona, aplikacja wyświetli pytanie o włączenie bezpiecznego połączenia poprzez specjalnie przydzielony do tego celu serwer w regionie, który określiłeś. Dane ze strony internetowej są w pierwszej kolejności przesyłane na ten serwer. Następnie aplikacja wysyła dane na Twoje urządzenie przy użyciu zaszyfrowanego bezpiecznego połączenia.

Aby korzystać z komponentu Bezpieczne połączenie, należy uruchomić aplikację Kaspersky Secure Connection. Aplikacja Kaspersky Secure Conneсtion jest instalowana wraz z Kaspersky Total Security.

Komponent Bezpieczne połączenie oferuje następujące korzyści:

Bezpieczne połączenie może być także używane dla innych typów połączeń sieciowych, na przykład lokalnego połączenia internetowego lub połączenia przez modem USB.

Domyślnie Kaspersky Secure Connection nie wyświetla pytania o włączenie bezpiecznego połączenia, jeśli do łączenia ze stroną internetową używany jest protokół HTTPS.

Zmiana wirtualnej lokalizacji podczas odwiedzania stron internetowych banków, systemów płatności, stron systemów rezerwacji, sieci społecznościowych, czatów oraz stron serwisów pocztowych może prowadzić do włączenia systemów antyoszustowych (systemów przeznaczonych do analizy transakcji finansowych online pod kątem oznak typowych dla oszukańczych działań).

Korzystanie z Bezpiecznego połączenia może być regulowane przez prawo obowiązujące w danym regionie. Możesz korzystać z modułu Bezpieczne połączenie tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, nie naruszając przepisów prawa obowiązującego w danym regionie.

Przejdź do góry