Korzystanie z Kaspersky Safe Kids

Wstępna konfiguracja i korzystanie z Kaspersky Safe Kids zostały opisane w pomocy Kaspersky Safe Kids.

W celu przełączenia się do pomocy Kaspersky Safe Kids:

  1. Otwórz stronę główną pomocy Kaspersky Online.
  2. W sekcji Kaspersky Safe Kids, z listy rozwijalnej wybierz system operacyjny urządzenia, na którym jest zainstalowana aplikacja.

    Zostanie wyświetlona pomoc Kaspersky Safe Kids dla wybranego systemu operacyjnego.

  3. Jeśli musisz zmienić język pomocy, wybierz go na liście rozwijalnej w górnej części strony.
Przejdź do góry