Przenoszenie plików do magazynu danych

W celu umieszczenia plików w magazynie danych:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. W dolnej części otwartego okna kliknij przycisk Więcej narzędzi.

  Zostanie otwarte okno Narzędzia.

 3. Przejdź do sekcji Ochrona danych.
 4. Kliknij odnośnik Szyfrowanie danych, aby otworzyć okno Szyfrowanie danych.
 5. W oknie Szyfrowanie danych wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli nie posiadasz jeszcze magazynu danych, kliknij przycisk Utwórz nowy magazyn danych.
  • Jeśli wcześniej utworzyłeś magazynu danych, kliknij przycisk Utwórz magazyn danych.
 6. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć Eksploratora Windows, a następnie określ pliki, które chcesz umieścić w magazynie danych.

  Wybrane pliki pojawią się w oknie Szyfrowanie danych.

 7. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 8. Wprowadź nazwę magazynu danych i określ jego lokalizację lub użyj domyślnych wartości tych ustawień.
 9. Aby możliwe było szybkie uzyskanie dostępu do magazynu danych, zaznacz pole Utwórz skrót do magazynu na pulpicie.
 10. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 11. Wypełnij pola Hasło dostępu do magazynu danych i Potwierdź hasło, a następnie kliknij Kontynuuj.
 12. Zdecyduj co zrobić z kopiami źródłowymi plików znajdującymi się poza magazynem danych:
  • Aby usunąć kopie źródłowe plików znajdujących się poza magazynem danych, kliknij Usuń.
  • Aby zachować kopie źródłowe plików znajdujących się poza magazynem danych, kliknij Pomiń.
 13. Kliknij przycisk Gotowe.

  Utworzony magazyn danych pojawi się na liście magazynów danych.

 14. Aby zablokować magazyn danych, kliknij przycisk Zablokuj.

  Dane znajdujące się w zablokowanym magazynie danych stają się dostępne dopiero po wpisaniu hasła.

Zobacz również:

Uzyskiwanie dostępu do plików przechowywanych w magazynie danych

Przejdź do góry