Informacje na temat korzystania z aplikacji na terytorium Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Brazylii lub przez mieszkańców Kalifornii

Wersje aplikacji, które firma Kaspersky i jej partnerzy rozprowadzają na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Brazylii (a także wersje przeznaczone do używania przez mieszkańców Kalifornii) spełniają wymagania przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, które zostały wprowadzone w tych regionach.

Aby zainstalować aplikację, musisz zaakceptować Umowę licencyjną i warunki Polityki prywatności.

Dodatkowo, Kreator instalacji i dezinstalacji wyświetli pytanie o zaakceptowanie następujących umów dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych:

Możesz zaakceptować lub odrzucić Oświadczenie Kaspersky Security Network oraz Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych w dowolnym momencie w oknie Ustawienia → Ochrona → Kaspersky Security Network.

Przejdź do góry