Rezerwowanie zasobów systemu operacyjnego dla gier komputerowych

Podczas gdy Kaspersky Total Security działa w trybie pełnoekranowym równocześnie z niektórymi aplikacjami (szczególnie grami komputerowymi), mogą wystąpić następujące problemy:

Aby uniknąć ręcznej zmiany ustawień programu Kaspersky Total Security przy każdym przełączaniu się do trybu pełnoekranowego, należy skorzystać z Trybu gracza. Jeśli Tryb gracza jest używany i grasz lub pracujesz z aplikacjami w trybie pełnoekranowym, Kaspersky Total Security nie uruchamia zadań skanowania i aktualizacji i nie wyświetla powiadomień.

W celu włączenia Trybu gracza:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij przycisk Settings 2019.png znajdujący się w dolnej części okna.

    Zostanie otwarte okno Ustawienia.

  3. Wybierz sekcję Ogólne.
  4. W sekcji ustawień Wydajność zaznacz pole Użyj Trybu gracza.
Przejdź do góry