Przeglądanie raportu z działania aplikacji

Kaspersky Total Security tworzy raporty z działania każdego modułu ochrony. Z raportu możesz się dowiedzieć, na przykład, ile szkodliwych obiektów zostało wykrytych i wyeliminowanych przez aplikację w określonym przedziale czasu, ile razy bazy danych i moduły aplikacji zostały zaktualizowane w określonym przedziale czasu, ile wiadomości zawierających spam zostało wykrytych itd.

W celu przejrzenia raportu z działania aplikacji:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. W dolnej części otwartego okna kliknij przycisk Więcej narzędzi.

    Zostanie otwarte okno Narzędzia.

  3. W oknie Narzędzia kliknij odnośnik Raporty w celu otwarcia okna Raporty.

    Okno Raporty będzie wyświetlało dane w postaci tabeli. W zależności od potrzeb, możesz wybrać różne sposoby filtrowania wpisów.

Przejdź do góry