Thông tin về bảo vệ giao dịch tài chính và mua sắm trực tuyến

Để bảo vệ dữ liệu mật mà bạn nhập vào trên các website ngân hàng và hệ thống thanh toán (chẳng hạn như số thẻ ngân hàng và mật khẩu ngân hàng trực tuyến), cũng như để tránh bị lấy cắp tiền khi bạn thanh toán trực tuyến, Kaspersky Total Security sẽ nhắc bạn mở các website đó trong Trình duyệt được bảo vệ.

Trình duyệt được bảo vệ là chế độ hoạt động đặc biệt của trình duyệt được thiết kế nhằm bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn truy nhập website của ngân hàng hoặc hệ thống thanh toán. Trình duyệt được bảo vệ được khởi động trong môi trường cách biệt nhằm chặn các ứng dụng khác chèn mã của chúng vào quá trình chạy Trình duyệt được bảo vệ. Kaspersky Total Security sẽ tạo các hồ sơ đặc biệt cho trình duyệt Mozilla Firefox và Google Chrome để tránh các tiện ích của bên thứ ba khỏi ảnh hưởng đến hoạt động của Trình duyệt được bảo vệ. Ứng dụng không ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn, được các trình duyệt đó lưu vào hồ sơ được tạo cho chúng.

Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt Microsoft Edge nhân Chromium, Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc Internet Explorer, Trình duyệt được bảo vệ sẽ được mở ra trong một cửa sổ mới.

Ứng dụng sẽ sử dụng phần mở rộng Kaspersky Protection để cung cấp một số chức năng của Trình duyệt được bảo vệ.

Các trình duyệt không đáp ứng được yêu cầu về phần mềm không thể sử dụng chế độ Trình duyệt được bảo vệ. Thay cho các trình duyệt đó, Microsoft Edge nhân Chromium hoặc một trình duyệt khác được thiết lập trong thiết lập của ứng dụng sẽ khởi động trong chế độ Trình duyệt được bảo vệ.

Bạn không thể chạy Trình duyệt được bảo vệ trong những điều kiện sau đây:

Đang chạy Trình duyệt được bảo vệ trong Trình duyệt Yandex

Kaspersky Total Security hỗ trợ bảo mật các giao dịch tài chính của bạn trong Trình duyệt Yandex với một số hạn chế. Để chạy Trình duyệt được bảo vệ, ứng dụng sẽ đưa một tập lệnh đặc biệt vào trang web (và lưu lượng truy cập). Phần mở rộng Kaspersky Protection không khả dụng. Các thành phần Trình duyệt riêng tư và Chặn quảng cáo hoạt động nhưng không thể được cấu hình trong Yandex Browser.

Chức năng Trình duyệt được bảo vệ

Ở chế độ Trình duyệt được bảo vệ, ứng dụng bảo vệ trước các loại mối đe dọa sau đây:

Trạng thái Trình duyệt được bảo vệ

Khi bạn mở một website trong trình duyệt được bảo vệ, một khung xuất hiện trên biên giới của cửa sổ trình duyệt. Màu sắc của khung cho biết tình trạng bảo vệ.

Khung cửa sổ trình duyệt có thể hiển thị các dấu hiệu màu sắc sau đây:

Bảo vệ chống chụp ảnh màn hình

Để bảo vệ dữ liệu của bạn khi bạn duyệt các website được bảo vệ, Kaspersky Total Security ngăn chặn phần mềm gián điệp trái phép chụp ảnh màn hình. Bảo vệ chống chụp ảnh màn hình được kích hoạt theo mặc định. Bảo vệ chống trình khóa màn hình đang chạy kể cả khi công nghệ ảo hóa phần cứng bị tắt.

Bảo vệ dữ liệu vào bộ nhớ tạm

Kaspersky Total Security chặn truy cập trái phép bởi các ứng dụng vào bộ nhớ tạm khi bạn thực hiện thanh toán trực tuyến, do đó ngăn ngừa hành vi trộm cắp dữ liệu của bọn tội phạm. Chặn như vậy chỉ khi một ứng dụng không đáng tin cậy cố gắng để truy cập trái phép vào bộ nhớ tạm của bạn. Nếu bạn sao chép dữ liệu bằng tay từ cửa sổ của một ứng dụng này sang cửa sổ của một ứng dụng khác (ví dụ, từ Notepad đến một cửa sổ trình biên soạn văn bản), việc truy cập vào bảng nháp sẽ được cho phép.

Tính năng bảo vệ bảng tạm không chạy nếu công nghệ ảo hóa phần cứng bị tắt trên máy tính của bạn.

Nếu Trình duyệt được bảo vệ được khởi chạy trong hệ điều hành Microsoft Windows 10, Kaspersky Total Security sẽ chặn tương tác của các ứng dụng Universal Windows tác bảng tạm.

Về đầu trang