Đăng ký và kết nối với My Kaspersky

Bước này là không có sẵn trong tất cả các phiên bản của Kaspersky Total Security.

Người dùng đã đăng ký trên My Kaspersky có thể gửi yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật và Virus Lab, quản lý các mã kích hoạt một cách tiện dụng và nhận thông tin mới nhất về các ứng dụng mới cũng như các ưu đãi đặc biệt từ Kaspersky.

Trong một số khu vực, ứng dụng sẽ nhắc bạn đọc và chấp nhận quy định về cung cấp dữ liệu. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố, hãy nhấn vào nút Chấp nhận và kết nối.

Trong một số trường hợp, bạn cần đăng ký trên My Kaspersky để bắt đầu sử dụng ứng dụng.

Về đầu trang