Cách chạy tác vụ Quét nhanh

Trong quá trình quét nhanh, Kaspersky Total Security quét những đối tượng sau đây theo mặc định:

Để bắt đầu quét nhanh:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Bấm vào nút Quét.

    Cửa sổ mở ra chọn Quét.

  3. Trong của sổ Quét, chọn mục Quét nhanh section.
  4. Trong phần Quét nhanh, nhấn vào nút Chạy quét.

Kaspersky Total Security bắt đầu quét nhanh toàn bộ máy tính của bạn.

Về đầu trang