Làm thế nào để áp dụng thiết lập của ứng dụng trên máy tính khác

Sau khi bạn đã thiết lập các ứng dụng, bạn có thể áp dụng các thiết lập của mình cho một bản sao của Kaspersky Total Security được cài đặt trên một máy tính khác. Kết quả là, các ứng dụng sẽ được thiết lập giống hệt nhau trên cả hai máy tính.

Cài đặt ứng dụng được lưu trong một tập tin thiết lập mà bạn có thể di chuyển từ một máy tính khác.

Cài đặt của Kaspersky Total Security được chuyển từ một máy tính khác trong ba bước sau:

  1. Lưu các thiết lập ứng dụng tới phần thiết lập tập tin.
  2. Di chuyển các tập tin thiết lập sang máy tính khác (ví dụ, qua email hoặc trên một ổ đĩa di động).
  3. Nhập các thiết lập từ tập tin thiết lập để sao chép ứng dụng được cài đặt trên các máy tính khác.

Cách xuất các thiết lập của ứng dụng

Cách nhập các thiết lập của ứng dụng

Về đầu trang