Khởi động Kaspersky Password Manager

Kaspersky Password Manager được thiết kế để lưu trữ và đồng bộ hóa mật khẩu trên các thiết bị của bạn một cách an toàn. Kaspersky Password Manager phải được cài đặt riêng biệt với Kaspersky Total Security. Ví dụ, sử dụng lối tắt Các mật khẩu Kaspersky được tạo trên Màn hình làm việc của máy tính trong quá trình cài đặt Kaspersky Total Security.

Sau khi cài đặt, bạn có thể khởi chạy Kaspersky Password Manager từ menu Start (trong Microsoft Windows 7 hoặc Microsoft Windows 10), từ màn hình Start (trong Microsoft Windows 8 hoặc Microsoft Windows 8.1), hoặc từ cửa sổ Kaspersky Total Security.

Làm thế nào để chạy Kaspersky Password Manager từ cửa sổ Kaspersky Total Security

Cách tải về và cài đặt Kaspersky Password Manager

Hãy xem mục Trợ giúp Kaspersky Password Manager để biết các hướng dẫn về cách sử dụng Kaspersky Password Manager.

Về đầu trang