Làm thế nào để bắt đầu cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng

Để chạy bản cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng và nhấn nút Cập nhật cơ sở dữ liệu.

    Cửa sổ Cập nhật cơ sở dữ liệu sẽ được mở ra.

  2. Trong cửa sổ Cập nhật cơ sở dữ liệu được mở ra, bấm vào nút Chạy cập nhật.

Về đầu trang