MÔ TẢ KỸ THUẬT VỀ NỀN TẢNG

Do các giới hạn của hệ điều hành iOS, Kaspersky Security Cloud được phát hành kèm theo mô tả kỹ thuật sau:

Chức năng đầy đủ khả dụng trên máy tính PC, máy tính Mac và điện thoại & máy tính bảng Android.

Một số chức năng chỉ khả dụng trên máy tính PC & Mac:

Xin lưu ý rằng dịch vụ VPN tích hợp của chúng tôi cho phép bạn bảo vệ 500MB lưu lượng mỗi ngày, trên mỗi thiết bị. Dịch vụ này sẽ tự động kết nối bạn với một máy chủ có tốc độ nhanh và gần lãnh thổ bạn đang cư trú. Nếu trả thêm phí, bạn cũng có thể sử dụng lưu lượng không giới hạn và được chọn lãnh thổ của máy chủ được kết nối.

Chia sẻ gia đình khả dụng trong một bản chuyên dụng - Kaspersky Security Cloud – Family.

Về đầu trang