Изпратете заявка относно Политиките за поверителност на Kaspersky Lab

Ако имате проблеми с решение на Kaspersky Lab, моля, свържете се с отдел „Техническа поддръжка“. За още информация вижте База знания.

Отговорник за защита на данните

Kaspersky са определили отговорника за защита на данните за съветник на всички юридически лица на Kaspersky и за помощник, който да осигури, че цялата обработка на лични данни отговаря на законовите изисквания на ЕС. Тази роля е определена в съответствие с чл. 37-39 от Общия регламент относно защитата на данните.

Отговорникът за защита на данните участва надлежно и своевременно във всички основни проблеми, свързани със защитата на личните данни. Отговорникът за защита на данните е пряко подчинен на най-високото ниво на управление. Отговорникът за защита на данните има достъп до ресурси за обучение и мнение на клиента, както е необходимо, за да изпълнява функциите си. Субекти на данни могат да се свързват с отговорника за защита на данни във връзка с всякакви проблеми, свързани с обработването на личните им данни и упражняването на правата им според европейското законодателство. Отговорникът за защита на данните е задължен да пази професионална тайна или конфиденциалност що се отнася до изпълнението на задачите си в съответствие със законодателството на ЕС.

Субекти на данни могат да се свържат с отговорника за защита на данните, като попълнят формуляра:

Благодарим Ви. Ще разгледаме Вашата заявка възможно най-скоро.
Възникна грешка. Моля, опитайте да попълните формуляра отново.
Имейл:
Вашият имейл адрес
Държава:
Поискайте категория
Тема:
Тема на съобщението
Съобщение:
Вашето съобщение (макс. 2000 знака)


Можете да се свържете с отговорника за защита на данните на адрес или по имейл на:

Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Germany, dpo@kaspersky.com

Можете също да се свържете с представител на Kaspersky Lab от ЕС (в съответствие с чл. 27 от Общия регламент относно защитата на данните): Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Германия, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.