Lähetä pyyntö Kaspersky Labin tietosuojakäytäntöjä koskien

Jos sinulla on ongelma Kaspersky Labin ratkaisua koskien, ota yhteyttä tekniseen tukeen. Katso lisätietoja Tietopankista.

Tietosuojavastaava

Kaspersky on tietosuojavastaava, joka toimii neuvonantajana kaikille Kasperskyn oikeushenkilöille ja auttaa varmistamaan, että kaikkien henkilötietojen käsittely vastaa EU:n oikeudellisia vaatimuksia. Tehtävä on luotu GDPR:n artiklojen 37−39 mukaisesti.

Tietosuojavastaava osallistuu asiaankuuluvasti ja oikea-aikaisesti kaikkiin avainkysymyksiin, jotka koskevat henkilötietojen suojausta. Tietosuojavastaava raportoi suoraan Kasperskyn korkeimmalle johtoportaalle. Tietosuojavastaavalla on käytössään tarvittavat koulutus- ja asiakaspalauteresurssit tietosuojatoimien suorittamiseksi. Henkilöt, joita tiedot koskevat voivat ottaa tietosuojavastaavaan yhteyttä koskien kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät heidän henkilötietoihinsa ja heidän oikeuksiensa käyttämiseen Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojavastaava on velvoitettu salassapitoon ja luottamuksellisuuteen tehtäviään koskien EU:n lainsäädännön mukaisesti.

Henkilöt, joita tiedot koskevat voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan täyttämällä kaavakkeen:

Kiitos. Luemme pyyntösi mahdollisimman pian.
On tapahtunut virhe. Yritä täyttää kaavake uudestaan.
Sähköposti:
sähköpostiosoitteesi
Maa:
Pyydä luokkaa
Aihe:
Viestin aihe
Viesti:
Viestisi (maks. 2000 merkkiä)


Tietosuojavastaavaan voidaan ottaa yhteys myös postitse tai sähköpostitse osoitteessa:

Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Germany, dpo@kaspersky.com

Voit myös olla yhteydessä Kaspersky Labin edustajaan EU:ssa (yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 27 mukaisesti): Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.