Ελληνικά

 

Κανόνες υποστήριξης για το λογισμικό Kaspersky (έγινε ενημέρωση στις 7 Απριλίου 2022)

 
 
 
 

1. Εισαγωγή

 
 
 
 

2. Πώς να λάβετε υποστήριξη

 
 
 
 

3. Υποστηριζόμενο Λογισμικό

 
 
 
 

4. Τυπική υποστήριξη

 
 
 
 

5. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης επί πληρωμή

 
 
 
 

6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της Kaspersky

 
 
 
 

7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του χρήστη

 

 
 

Dites-nous ce que nous pouvons faire pour améliorer l'article :

Les commentaires laissés ci-dessous ne sont utilisés qu’à des fins d’amélioration de l’article. Pour obtenir de l’aide avec nos produits, contactez le support technique de Kaspersky.

Envoyer Envoyer

Merci pour vos commentaires !

Vos suggestions nous sont précieuses et nous aideront à améliorer l'article.

Fermer