- Informace o OS nainstalovaném v počítači uživatele; typ OS; verze OS, číslo sestavení OS, číslo aktualizace OS, edice OS, rozšířené informace o edici OS; údaje atributu;

– Informace o nainstalovaném Softwaru Držitele práv: typ instalovaného Softwaru; úplná verze nainstalovaného Softwaru; edice Softwaru; Lokalizace softwaru; ID součásti Softwaru; verze součásti Softwaru; cesta ke zdrojovému souboru; počet řetězců skriptu, kde došlo k chybě; název modulu, ve kterém pravděpodobně došlo k selhání; ID modulu Softwaru; vnořená chyba, ke které došlo při provozu aplikace;

– Informace o činnosti uživatele při používání softwaru a problémech, které při této činnosti vznikají: typy a kódy chyb a problémů, které se vyskytují při používání softwaru; ID ovládacího prvku v uživatelském rozhraní;

– Další informace: typ chyby; text chybové zprávy; paměťový zásobník selhání procesu Softwaru; adresa pro načtení modulu Softwaru; ID systému procesu (PID);

– adresa webových stránek poskytovatele předplatného licence k softwaru;

– údaje o kvalitě úloh instalace/odstranění softwaru: typ instalační úlohy; stav dokončení úlohy; typ a kód chyby během provádění úlohy; doba instalace Softwaru v sekundách; ID kampaně pro aktualizaci verze softwaru; a informace o zeměpisné poloze počítače uživatele;

– Informace o kontrole zabezpečených připojení: certifikát použitý k navázání připojení a kontrolní součet (SHA2-256) jeho veřejného klíče;

– certifikát kontrolovaného souboru; veřejný klíč certifikátu kontrolovaného souboru; otisk certifikátu kontrolovaného souboru;

– Informace o zpracovávaném objektu: velikost zpracovávaného objektu; popis zpracovávaného objektu, jak je definován ve vlastnostech objektu;

– Informace o prostředí uživatele: údaje atributu;