- Informații despre SO instalat pe computerul utilizatorului; tipul SO; versiunea SO, numărul versiunii SO, numărul actualizării SO, ediția SO, informații extinse despre ediția SO; datele atributului;

– Informații despre Software-ul instalat al Deținătorului drepturilor: tipul Software-ului instalat; versiunea completă a Software-ului; ediția software-ului; localizarea Software-ului; ID-ul componentei Software-ului; versiunea componentei Software-ului; calea completă a fișierului; numărul șirului din script în care a apărut eroarea; numele modulului în care s-a produs probabil eroarea; ID-ul modulului Software-ului; eroarea imbricată apărută în timpul funcționării aplicației;

- Informații despre activitatea utilizatorului atunci când utilizează software-ul și erorile care apar în timpul acelei activități: tipuri și coduri de eroare și erorile care apar în timpul utilizării softwear-ului; ID-ul elementului de control din interfața cu utilizatorul;

– Alte informații: tipul erorii; textul mesajului de eroare; stack-ul de memorie pentru eșecul procesului Software-ului; adresa pentru încărcarea modulului Software-ului; ID-ul sistemului de proces (PID);

- Adresa site-ului web al furnizorului abonamentului licenței software-ului;

- Date despre calitatea activităților de instalare/eliminare a Softwear-ului: tipul activității de instalare; starea finalizării activității; tipul și codul erorii din timpul executării activității; durata instalării Software-ului, în secunde; ID-ul campaniei de upgrade a versiunii Softwear-ului; informații despre locația geografică a computerului utilizatorului;

- Informații despre scanarea conexiunilor securizate: certificatul utilizat pentru stabilirea conexiunii și suma de verificare (SHA2-256) a cheii sale publice;

- Certificatul fișierului scanat; cheia certificatului public al fișierului scanat; amprenta certificatului fișierului scanat;

– Informații despre obiectul procesat: dimensiunea obiectului procesat; descrierea obiectului procesat, așa cum este definită în proprietățile obiectului;

– Informații despre mediul Utilizatorului: datele atributului;