1. Selleks, et pakkuda tarkvara põhifunktsioone ja edastada teile asjakohast teavet ja pakkumisi õiguste valdajalt, sealhulgas seoses tarkvara funktsioonide, turvalisuse taseme säilitamise, toe ja muude abimaterjalidega, samuti Kaspersky ja/või tema partnerite toodete ja teenuste, turunduspakkumiste, allahindluste ja reklaammaterjalidega, nõustute automaatselt edastama õiguste valdajale järgmise teabe:

- Teave kasutaja arvutisse installitud operatsioonisüsteemi kohta: Lisateave OS-i funktsioonide kohta; OS-i ID; OS-i hoolduspaketi versioon; Riistvaraplatvormi tüüp; Operatsioonisüsteemi bitimaht; OS-i pere; OS-i versioon, OS-i versiooni number, OS-i värskenduse number, OS-i väljaanne, laiendatud teave OS-i väljaande kohta; OS-i tüüp (server, tööjaam, domeenikontroller);

- Teave veebiportaaliga suhtluse kohta: Veebiportaali seadme registreerimise ühekordne parool; Märgitüüp; Unikaalne seadme-ID veebiportaalis; Seansi jaoks autentimistõendi vastuvõtmiseks vajalikud andmed; Veebiportaali konto-ID; Kasutajanimi veebiportaali konto jaoks; Unikaalne seadme-ID; Lipp, mis näitab, kas tarkvara on veebiportaaliga ühendatud;

- Teave litsentsi ja muude lepingute kohta: Tarkvara aktiveerimiskood; Tarkvara aktiveerimise kuupäev ja kellaaeg; Tarkvaralitsentsi aegumiskuupäev ja -kellaaeg; Päevade arv tarkvaralitsentsi kehtivusaja lõpuni; Tarkvara litsentsi-ID; Tarkvara litsentsiaeg; Kasutatud tarkvaralitsentsi tüüp; Selle partnerorganisatsiooni täisnimi, mille kaudu tarkvaralitsentsi tellimus esitati; lipp, mis näitab, kas kasutaja aktsepteeris juriidilise lepingu tingimused tarkvara kasutuse ajal; tarkvara kasutuse ajal kasutaja poolt aktsepteeritud juriidilise lepingu tüüp; Kuupäev ja kellaaeg, mil kasutaja tarkvara kasutuse ajal lepingutingimused aktsepteeris; Tarkvara kasutuse ajal kasutaja poolt aktsepteeritud juriidilise lepingu versioon;

- Teave kasutaja traadita arvutiühenduse kohta: DHCP-sätted (kohalike väravate IPv6, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6 kontrollsummad); võrguprefiksi pikkuse kontrollsumma; kohaliku aadressi IPv6 kontrollsumma); DHCP-seaded (värava kohaliku IP-aadressi, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP ja alamvõrgu maski kontrollsummad); Wi-Fi-võrgu autentimistüüp; Pöörduspunkti MAC-aadressi kontrollsumma (MD5 soolaga); Pöörduspunkti MAC-aadressi kontrollsumma (SHA256 soolaga); Wi-Fi-pöörduspunkti toetatud ühendustüübid; Wi-Fi-võrgu krüpteerimistüüp; Pöörduspunkti MAC-aadressil põhinev Wi-Fi-võrgu ID; Wi-Fi-võrgu nimel põhinev Wi-Fi-võrgu ID; Pöörduspunkti MAC-aadressil ja Wi-Fi-võrgu nimel põhinev Wi-Fi-võrgu ID; Wi-Fi-signaali tugevus; Wi-Fi-võrgu nimi; Wi-Fi-võrgu SSID; Internetile juurdepääsu saamiseks kasutatud teenuse URL;

- Teave kasutaja keskkonna kohta: Seadme ID; Arvuti nimi võrgus (domeeninimi); Veebiportaali seadme registreerimise ühekordne parool; Unikaalne seadme-ID; Seadme tüüp (sülearvuti, lauaarvuti, tahvelarvuti); Turunduskampaania ID;

- Teave õiguste valdaja paigaldatud tarkvara kohta: riigikood; Litsentsist tuletatud tarkvara ID; Tarkvara täisversioon; Tarkvara värskenduse ID; Tarkvara ID; tarkvara installimise kuupäev ja kellaaeg; Tarkvara lokaliseerimine; Tarkvara paigaldamise ID (PCID); Tarkvara rebrändimise ID; Litsentsitud tarkvara ID; Tarkvara rebrändimisega seotud partnerorganisatsiooni kood; Installitud tarkvara tüüp; Näidik, mis annab teada, kas VPN on tarkvara Kaspersky VPN Secure Connection jaoks lubatud; Tarkvararühm; Tarkvara ID; Tarkvara paigalduse/eemalduse olek; Installi veakood; Tarkvara kaubamärgi muutmise ID; Installi tüüp (uus install, värskendus); Tarkvarauuenduse alguse ID; Lipp, mis annab teada, kas liikluse piirang on saavutatud; Liikluse piirang; Õiguste valdaja veebisaidi kasutaja ID; tarkvarakomponendi versioon;

- Muu teave: Sertifikaadi avalik võti; Kontrollitud objekti digisertifikaadi sõrmejälg ja räsimisalgoritm; Töödeldav veebiaadress;

2. Andmetöötlus VPN-i pakkuja poolt.

Tarkvara VPN-i komponendi funktsioonide toimimine põhineb juurdepääsul kolmandate isikute teenustele ja/või nende kasutamisel, nagu on selgitatud käesolevas litsentsilepingus. Selles litsentsilepingus sätestatud kohustuste täitmiseks peab VPN-i pakkuja koguma ja töötlema käesolevas punktis 2 kirjeldatud teavet deklareeritud eesmärkidel.

Kolmanda isiku teenusepakkujale otse tarkvarast ja õiguste valdajalt laekuv teave.