1. Yazılımın ana işlevselliğinin sağlanması ve Yazılım özellikleri, güvenlik seviyelerinin korunması, destek ve yardımla ilgili diğer materyallerin yanı sıra Kaspersky ve/veya ortaklarının ürün ve hizmetleri, pazarlama teklifleri, indirimler ve promosyon materyalleri de dahil olmak üzere Hak Sahibinden ilgili bilgilerin ve tekliflerin sağlanması için aşağıdaki bilgileri Hak Sahibine otomatik olarak sağlamayı kabul ediyorsunuz:

- Kullanıcı bilgisayarında yüklü işletim sistemi hakkındaki bilgiler: İşletim sistemi özellikleriyle ilgili ek bilgiler; İşletim sistemi kimliği; İşletim sistemi Hizmet Paketi sürümü; donanım platformunun türü; İşletim sistemi bit boyutu; İşletim sistemi ailesi; İşletim sistemi sürümü, işletim sistemi derleme numarası, işletim sistemi güncelleme numarası, işletim sistemi sürümü, işletim sistemiyle ilgili genişletilmiş bilgiler; İşletim sistemi türü (sunucu, iş istasyonu, etki alanı denetleyici);

- Web Portalı ile etkileşim hakkında bilgiler: Web Portalı'nda cihaz kaydı için tek kullanımlık parola; Belirteç türü; Web Portalı'ndaki benzersiz cihaz kimliği; Oturum için bir kimlik doğrulama belirteci alacak veri; Web Portalı hesap kimliği; Web Portalı hesabı için kullanıcı girişi; Benzersiz cihaz kimliği; Yazılımın Web Portalı'na bağlı olup olmadığını belirten bayrak;

- Lisans ve diğer sözleşmeler hakkında bilgiler: Yazılım etkinleştirme kodu; Yazılımın etkinleştirilme tarihi ve saati; Yazılım lisansının süresinin dolacağı tarih ve saat; Yazılım lisans süresinin dolmasına kalan gün sayısı; Yazılım lisans kimliği; Yazılım lisans süresi; kullanılan Yazılım lisansının türü; Kendisi aracılığıyla Yazılım lisansı siparişi verilen ortak kuruluşun tam adı; Kullanıcının, Yazılımı kullanırken yasal sözleşmenin şartlarını kabul edip etmediğini belirten bayrak; Yazılımı kullanırken kullanıcı tarafından kabul edilen yasal anlaşma türü; Kullanıcının, Yazılımı kullanırken Sözleşme şartlarını kabul ettiği tarih ve saat; Yazılımı kullanırken kullanıcı tarafından kabul edilen yasal anlaşmanın sürümü;

- Kullanıcının bir kablosuz ağa bilgisayar bağlantısı hakkında bilgiler: DHCP ayarları (ağ geçidi yerel IPv6'nın sağlama toplamları, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6; Ağ ön ek uzunluğunun sağlama toplamı; Yerel IPv6 adresinin sağlama toplamı; DHCP ayarları (ağ geçidinin yerel IP adresinin sağlama toplamları, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP ve alt ağ maskesi); Wi-Fi ağı kimlik doğrulama türü; Erişim noktasının MAC adresine ait sağlama toplamı (güvenlik değeri ile MD5); Erişim noktasının MAC adresine ait sağlama toplamı (güvenlik değeri ile SHA256); Wi-Fi erişim noktası tarafından desteklenen bağlantı türleri; Wi-Fi ağı şifreleme türü; Erişim noktasının MAC adresini temel alan Wi-Fi ağı kimliği; Wi-Fi ağ adını temel alan Wi-Fi ağı kimliği; Wi-Fi ağı adını ve erişim noktasının MAC adresini temel alan Wi-Fi ağı kimliği; Wi-Fi sinyal gücü; Wi-Fi ağı adı; Wi-Fi ağı SSID’si; İnternete erişmek için kullanılan hizmetin URL'si;

- Kullanıcı ortamı hakkında bilgiler: Cihaz kimliği; Ağdaki bilgisayar adı (etki alanı adı); Web Portalı'nda cihaz kaydı için tek kullanımlık parola; Benzersiz cihaz kimliği; Cihaz türü (dizüstü, masaüstü, tablet); Pazarlama kampanyasının kimliği;

- Hak Sahibinin yüklü Yazılımı hakkında bilgiler: Ülke kodu; Lisanstan türetilen yazılım kimliği; Yüklenen yazılımın tam sürümü; Yazılım güncelleme kimliği; Yazılım kimliği; Yazılımın kurulum tarihi ve saati; Yazılım yerelleştirmesi; Yazılım yükleme kimliği (PCID); Yazılım yeniden markalandırma kimliği; Lisanslı Yazılımın kimliği; Yazılımın yeniden markalanması ile ilişkilendirilen ortak kuruluşun kodu; Yüklü yazılımın türü; Kaspersky VPN Secure Connection'da VPN'in etkin olup olmadığını belirten gösterge; Yazılım grubu; Yazılım kimliği; Yazılım yükleme/kaldırma durumu; Kurulum hatası kodu; Yazılım yeniden markalandırmasının kimliği; Kurulum türü (yeni kurulum, güncelleme); Yazılım güncelleme başlangıcı kimliği; Trafik sınırına ulaşılıp ulaşılmadığını gösteren bayrak; Trafik sınırı; Hak Sahibinin web sitesinin kullanıcısının kimliği; Yazılımın bileşeninin sürümü;

- Diğer bilgiler: Sertifikanın genel anahtarı; Taranan nesnenin dijital sertifika parmak izi ve karma algoritması; İşlenmekte olan web adresi;

2. VPN Sağlayıcısı tarafından veri işleme.

Yazılımın VPN bileşeninin işlevselliğinin çalışması, işbu Lisans Sözleşmesinde belirtilen üçüncü taraf hizmetlerine erişim ve/veya bu hizmetleri kullanım yoluyla sağlanır. Lisans sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerin karşılanması için VPN Sağlayıcısının beyan edilen amaçlara yönelik olarak işbu 2. Maddede açıklanan bilgileri alması ve işlemesi gerekir.

Üçüncü Taraf hizmetleri sağlayıcısının doğrudan Yazılımdan ve Hak Sahibinden aldığı bilgiler.