U gaat ermee akkoord om tijdens het gebruik van de software de volgende gegevens automatisch aan Kaspersky te verstrekken voor de verbetering van de kwaliteit van de realtime bescherming, de verbetering van de kwaliteit van de werking van de software en de tijdige detectie en correctie van fouten in het mechanisme voor het installeren, verwijderen en bijwerken van de software:

- Informatie over de geïnstalleerde Software van de Rechthebbende: de volledige versie van de Software; de ID van de Software-update; type van de geïnstalleerde Software; de status van de installatie/verwijdering van de Software; de code van de installatiefout; de Software-ID; het ID van de Software-rebranding; de taalversie van de Software; het ID van de Software-rebranding; het type besturingssysteem (server, werkstation, domeincontroller); het type installatie (nieuwe installatie, update); de duur van de Software-installatie in seconden; de vlag die aangeeft of de installatie is afgebroken door de gebruiker; het ID van het Softwareonderdeel; de versie van het onderdeel van de Software; het pad van het bronbestand; het nummer van de tekenreeks in de script waar de fout is opgetreden; de naam van de module waarin de fout wellicht is opgetreden; ID softwaremodule; geneste fout opgetreden tijdens het werken van het programma;

- Overige informatie: het gebruikte protocol voor de gegevensuitwisseling met KSN; configuratie-ID; het resultaat van de actie van de Software; de foutcode; het type fout; de tekst van het foutbericht; de geheugenstack van het mislukte Softwareproces; adres voor het laden van softwaremodule; het ID van het processysteem (PID);

- Informatie over de gebruikersomgeving: de ingeschakelde of uitgeschakelde status van Device Guard (Windows); de familie van het besturingssysteem; de versie van het besturingssysteem, het buildnummer van het besturingssysteem, het updatenummer van het besturingssysteem, de editie van het besturingssysteem, uitgebreide informatie over de editie van het besturingssysteem; het type van het hardwareplatform; aanvullende informatie over functies van het besturingssysteem; het type apparaat (laptop, desktop, tablet); de kenmerkgegevens;

- Informatie over een object dat wordt verwerkt: de openbare sleutel van het certificaat; de digitale-certificaatvingerafdruk van het gescande object en het hash-algoritme; de naam van de gevonden malware of legitieme software die kan worden gebruikt om schade aan het apparaat of gegevens van de gebruiker toe te brengen; de tijdstempel van de geactiveerde record in de antivirusdatabases van de Software; het ID van de geactiveerde record in de antivirusdatabases van de Software; het type van de geactiveerde record in de antivirusdatabases van de Software; de grootte van het object dat wordt verwerkt; de beschrijving van een object dat wordt verwerkt zoals gedefinieerd in de objecteigenschappen; de code van het objecttype;

- Informatie over toegang tot een webservice: het webadres dat wordt verwerkt; het IPv4-adres van de verbinding met de webservice; het type certificaat; de totale duur van de verwerking van de verzoeken;

- Informatie over de licentie en andere overeenkomsten: het type van de gebruikte Softwarelicentie; de geldigheidsduur van de Softwarelicentie; het aantal dagen tot de verloopdatum van de Softwarelicentie; de volledige naam van de partner die de bestelling van de Softwarelicentie heeft ontvangen;