Yêu cầu hệ thống

Các trình duyệt sau đây được hỗ trợ trên Bảng điều khiển quản lý và cung cấp đầy đủ chức năng:

Máy tính để bàn

  • Mozilla Firefox (Windows)
  • Google Chrome (Windows)
  • Safari (macOS)
  • Yandex.Browser (Windows)
  • Microsoft Edge

Di động

  • Safari Mobile (iOS)
  • Trình duyệt mặc định của Android (Android)
  • Chrome (Android và iOS)

 

Chúng tôi khuyến nghị bạn luôn sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt được hỗ trợ. Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất từ website chính thức:

Google Chrome Mozilla Firefox Safari

Nếu bạn sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ, chức năng của Bảng điều khiển quản lý có thể sẽ bị hạn chế.

Về đầu trang