HTC-enheter

Följande problem och möjliga lösningar har identifierats i Kaspersky-appen på HTC-enheter:

På grund av vissa firmwarefunktioner på HTC-enheter kan problem uppstå när du anger ett lösenord med en annan layout än den engelska.

Språkbyte fungerar inte i lösenordsfältet. Det är känt att problemet uppstår på HTC M8.

Använd något av följande alternativ om du vill ange ett lösenord i en icke-engelsk layout:

  1. Installera ett tangentbord från tredje part från Google Play och använd det för att ange lösenordet.
  2. Ange lösenordet i en annan app och kopiera och klistra in det i lösenordsfältet.
Överst på sidan