Trợ giúp ứng dụng Kaspersky

Bắt đầu Bắt đầu

Làm thế nào tôi có thể bảo vệ ngay máy Mac của mình?

Làm thế nào để tôi kết nối với My Kaspersky?

Làm cách nào để bật phần mở rộng Kaspersky Protection?

Quét Quét

Làm thế nào để tôi quét một tập tin hoặc thư mục để tìm virus?

Sự khác nhau giữa các tác vụ Quét toàn bộ, Quét nhanh và Quét tùy chỉnh là gì?

Tôi có thể làm gì nếu quyền truy cập tập tin bị chặn?

Chống virus tự động Bảo vệ theo thời gian thực

Làm thế nào để tôi quản lý bảo vệ máy Mac của mình?

Làm thế nào để tôi biến các tập tin, thư mục và website thành các đối tượng được tin cậy?

Làm thế nào để tôi chặn hoạt động xâm nhập mạng?

Quyền riêng tư Quyền riêng tư

Làm thế nào để tôi có thể bảo vệ quyền riêng tư của mình trên internet?

Làm thế nào để tôi có thể ngăn kẻ xâm nhập bí mật theo dõi mình?

Cập nhật & Báo cáo Cập nhật & Báo cáo

Làm thế nào để tôi cập nhật cơ sở dữ liệu của ứng dụng?

Làm thế nào để tôi có thể xem báo cáo về hoạt động của ứng dụng?

Môi trường kỹ thuật số Môi trường kỹ thuật số

Tôi nên làm gì nếu nhận được một thông báo về ổ đĩa cứng của tôi?

Tôi nên làm gì nếu tôi đã thay đổi mạng Wi-Fi gia đình của mình?

Về đầu trang