Cung cấp dữ liệu

Mục này chứa thông tin về những dữ liệu cụ thể mà bạn sẽ cung cấp đến Kaspersky trong khi sử dụng ứng dụng. Phần con Lưu dữ liệu vào báo cáo hoạt động của ứng dụng chứa dữ liệu được lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn và không được gửi đến Kaspersky.

Phần trợ giúp

Cung cấp dữ liệu theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối

Cung cấp dữ liệu theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối trên lãnh thổ Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil hoặc bởi công dân California

Cung cấp dữ liệu đến Kaspersky Security Network

Lưu dữ liệu vào báo cáo hoạt động của ứng dụng

Dữ liệu được xử lý cục bộ

Lưu dữ liệu cho bộ phận Dịch vụ khách hàng

Về việc sử dụng ứng dụng trong Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil hoặc bởi công dân California

Về đầu trang