Informacje o zdalnym zarządzaniu ochroną komputera

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Kaspersky Internet Security i jest on podłączony do My Kaspersky, możesz zdalnie zarządzać ochroną tego komputera.

Aby zdalnie zarządzać ochroną komputera, zaloguj się do My Kaspersky z poziomu swojego konta i przejdź do sekcji Urządzenia.

W sekcji Urządzenia możesz:

Jeśli skanowanie komputera jest uruchamiane z poziomu strony My Kaspersky, Kaspersky Internet Security przetworzy automatycznie wykryte obiekty, bez Twojego udziału. Po wykryciu wirusa lub innego zagrożenia, Kaspersky Internet Security próbuje przeprowadzić leczenie bez ponownego uruchomienia komputera. Jeśli przeprowadzenie leczenia bez ponownego uruchomienia komputera jest niemożliwe, lista problemów związanych z bezpieczeństwem komputera dostępna na stronie My Kaspersky wyświetli informację o konieczności ponownego uruchomienia komputera.

Jeśli lista wykrytych obiektów na stronie My Kaspersky zawiera więcej niż 10 elementów, zostaną one pogrupowane. W tej sytuacji wykryte obiekty mogą zostać przetworzone tylko razem za pośrednictwem My Kaspersky, bez możliwości sprawdzenia każdego obiektu oddzielnie. Aby móc zobaczyć każdy obiekt oddzielnie, należy skorzystać z interfejsu aplikacji zainstalowanej na komputerze.

Zobacz również:

Przełączanie do zdalnego zarządzania ochroną komputera

Przejdź do góry